Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Hakkımızda

 

E-MEDRESE

    Fahr-i Kainât Efendimiz irtihalinde önce “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılırsanız, asla yolunu şaşırmazsınız: Allah’ın kitabı ve benim sünnetim.” buyurur. Bununla birlikte en az bu iki yaşam kaynağı kadar bunlardan nasıl istifade edileceği, bunları nasıl yorumlamak gerektiği de önemlidir. İlk kurumsal Selçuklu medreselerinden itibaren tedris edilen geleneksel islamî ilimler, bize vahyin nasıl hayata aktarılacağını gösterir ve bu açıdan sahih din kılavuzu mesabesindedirler.

    Bugünün Türkiye’sinde böylesi hayati önemi haiz İslamî ilimler eğitimi veren kurumlarımızın ilahiyatlar üzerinden artması son derece memnuniyet vericidir. Fakat bunlar birincisi, klasik medrese metinlerine ve metoduna maalesef uzak oldukları için, ikinci olarak videolar üzerinden geniş kitleye kolay şekilde ulaşamadıkları için sınırlı ve eksik kalmaktadırlar. Her geçen gün ilahiyat öğrencileri ve islamî ilimler talipleri, usulden kelama, tasavvuftan nahve kadim metinleri okuma ve anlama ihtiyacı hissetmektedir. İnternet ve video ortamında ise bu noktada çok daha büyük yoksunluğun yaşandığı ortadadır.

     Biz Darul İlim İslamî İlimler Akademisi hocaları olarak bu açığa cevap vermeye talibiz. Küçüklüğümüzden itibaren hafızlıktan usuli hadise, tefsirden sarfa aldığımız geleneksel medrese donanımını, çağın sosyal bilim ihtiyaçlarıyla tamamlayarak 2009’dan beri kadim ilimlerin eğitimini veriyor, bu yönüyle ilahiyatlara takviye programlar uyguluyoruz.

      Daru’l İlim e-medrese projesi, sahasında uzman hocaların video dersleriyle klasik medrese müfredatını okutmayı ve gerek imkânı gerek seviyesi kısıtlı on binlerce ilahiyat öğrencisinin hayatî ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Bugün ümmete türlü dayatmalarda bulunan ve yaşanan küresel krizin temelinde yatan çağdaş uygarlığa karşı gerçekten vahiy kaynaklı bir medeniyet kalkınma hamlesi gerçekleştirmek istiyorsak, bunun önemli bir kısmını ehliyetli irşat salahiyetini haiz genç âlimlerimizin oluşturacağı açıktır. Bunları yüzyılların medrese birikimi olmadan yetiştiremez ve bu birikimi dünyanın her yerine video dersler üzerinden yaymadıkça genişletemeyiz.

     İşte bir online İslami ilimler akademisi olan Daru’l İlim e medresesi, çekirdekten yetişmiş medrese hocaları ve profesyonel teknik ekiple on binlerce ilahiyat öğrencisine ve dünyanın her yerindeki ilim ve hikmet taliplerine ulaşmayı hedefliyor.

   Çıktığımız bu kutlu ilim ve kadim hikmet yolculuğunda Rabbimiz azze ve celleden muvaffakiyet niyaz ediyoruz.